kosztorysowanie

Kosztorys budowlany określa wartość wszystkich nakładów poniesionych na wykonanie inwestycji, budowli , obiektu lub danego rodzaju robót, np. robót ziemnych lub instalacji sanitarnych.

Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym:

kierownik budowy Słupsk

SZACOWANIE WARTOŚCI ROBÓT

Kosztorysy budowlane sporządza się w różnych fazach procesu inwestycyjnego i dla różnych celów. W fazie studiów przedprojektowych informacja o koszcie inwestycji jest podstawowym czynnikiem decydującym o jej realności i opłacalności. W tej fazie nie dysponuje się jeszcze dokumentacją techniczną, dlatego całkowity koszt inwestycji określa się w sposób orientacyjny, szacunkowo.

kosztorysy budowlane Słupsk

KOSZTORYS INWESTORSKI

Z chwilą, gdy Inwestor posiada już opracowany projekt budowlany, wraz z projektem wykonawczym, ocena kosztów może być już bardzo dokładna. Ponadto, w przypadku inwestycji finansowanych ze środków publicznych, inwestor musi dysponować takim kosztorysem przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót.

kierownik budowy Słupsk

KOSZTORYS OFERTOWY wg SIWZ

W toku przetargu na wykonanie robót budowlanych każdy uczestnik przetargu (negocjacji) ma obowiązek przedłożenia oferty w formie kosztorysu ofertowego na roboty, których zamierza się podjąć.

kosztorysy budowlane Słupsk

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Jeżeli zaś wynagrodzenie Wykonawcy jest ustalane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, to w fazie wykonawstwa sporządza się kosztorys powykonawczy.

 

 

 


Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w przedsiębiorstwie budowlanym
Kosztorysy i związane z nimi zestawienia przewidywanych robót oraz planowanych środków produkcji tj. robocizny, materiałów i pracy sprzętu mają podstawowe znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa. Określają one zadania do wykonania i zawierają szczegóły na temat przygotowania i technologicznej kolejności robót. Tym samym stanowią podstawę do:


Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w kosztorysowaniu robót budowlanych, oprócz wyżej wymienionych,  zarówno dla małych, jak i dużych inwestycji, oferuję również:


KOSZTORYSY TWORZĘ DLA BRANŻ : ogólnobudowlanej, drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej.


Powyższe opracowania tworzę zarówno w Excelu, jak również w licencjonowanym programie EDBUD Kosztorys, Rodos.

Korzystam z  publikowanych kwartalnie ogólnopolskich cenników materiałów budowlanych i sprzętu,
a także z wykorzystaniem realnych cen lokalnych dostawców materiałów i usług.

Dokumentację techniczną, projektową dla inwentaryzacji tworzę w licencjonowanym programie AutoCad LT 2015kosztorysy budowlane - kierownik budowy - kontakt

506 905 841
ul. Makowa 4, 76-251 Kobylnica